ziekte van Crohn

Wat weet u over de ziekte van Crohn?

Kunnen de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa ook gepaard gaan met complicaties buiten de darmen?

In welk(e) geval(len) kan de ziekte van Crohn een chirurgische ingreep vereisen?

Heeft roken invloed op het verloop van de ziekte van Crohn?

Hoeveel crohnpatiënten zijn er in België?

Wat is een fistel?

Lees ook
Wat is de rol van chirurgie?

Bij de ziekte van Crohn kan soms een operatie noodzakelijk zijn. Toch is er geen reden tot paniek, want sommige operaties zijn niet zo zwaar en bieden perspectief op een jarenlange remissieperiode.

Crohn en tabak: een gevaarlijke combinatie

Tabak heeft een slechte invloed op het verloop van de ziekte van Crohn. Stoppen met roken is dan ook essentieel om het ziekteverloop af te remmen.

Darmcomplicaties: stenosen en fistels

Als het ontstekingsproces niet onder controle is, kan de ziekte van Crohn tot darmstenosen of -fistels leiden. Een goede follow-up en adequate geneesmiddelen kunnen die complicatierisico’s aanzienlijk verminderen.

Belgen en inflammatoire darmziekten (IBD)

Het deskundigenplatform van de “Controleer Crohn” campagne, heeft in maart een nationale enquête gelanceerd.


Onderzoek

Wat onderneemt u zoal om af en toe eens uw ziekte te vergeten?