We wijzen elke verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid af voor de informatie of het materiaal op de website waarop u via deze link zal terechtkomen en de websites waarnaar ze verwijzen. Het plaatsen van een link naar deze websites houdt geenszins in dat wij de producten of diensten goedkeuren of aanbeveelen die worden aangeboden of vermelden op deze websites of de websites waarnaar ze verwijzen. Daarenboven beoordeelen wij impliciet noch expliciet de nauwkeurigheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks op deze websites wordt vermeld.

Wenst u verder te gaan?