ziekte van Crohn

Tag clouds : "vorm"

Sporten om in vorm te blijven

Sport is in tal van opzichten goed voor crohnpatiënten: het bestrijdt osteoporose, vermindert de symptomen en verbetert de levenskwaliteit.

Drie bemoedigende sportieve uitdagingen onder de loep

De ziekte van Crohn bemoeilijkt weliswaar het sporten, maar sluit het zeker niet uit! Ziehier het...