ziekte van Crohn

Tag clouds : "stenose"

Darmcomplicaties: stenosen en fistels

Als het ontstekingsproces niet onder controle is, kan de ziekte van Crohn tot darmstenosen of -fistels leiden. Een goede follow-up en adequate geneesmiddelen kunnen die complicatierisico’s aanzienlijk verminderen.

Hoe vroeger de behandeling start, hoe beter!

Hoe sneller de ziekte van Crohn behandeld wordt, hoe kleiner het risico op ernstige complicaties....

Wat is de rol van chirurgie?

Bij de ziekte van Crohn kan soms een operatie noodzakelijk zijn. Toch is er geen reden tot paniek,...