ziekte van Crohn

Tag clouds : "fistels"

Darmcomplicaties: stenosen en fistels

Als het ontstekingsproces niet onder controle is, kan de ziekte van Crohn tot darmstenosen of -fistels leiden. Een goede follow-up en adequate geneesmiddelen kunnen die complicatierisico’s aanzienlijk verminderen.