ziekte van Crohn

Tag clouds : " patiëntenverenigingen"

Tips om beter om te gaan met stress

Stress heeft een negatieve invloed op de evolutie van de ziekte van Crohn en kan ook het aantal acute fases doen stijgen. En toch is stress geen onvermijdelijk kwaad! Deze drie mensen zijn er het levende bewijs van.

CM-toiletten: vrije toegang voor Crohnpatiënten

De Christelijke Mutualiteit verleent haar medewerking aan de ‘Controleer Crohn’-campagne: mensen...