ziekte van Crohn

Chronisch ziek en toch aan het werk: Activ84worK iets voor jou?


Veranderen van werk of functie omwille van je gezondheid... Dat is de realiteit voor heel wat personen met de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa. Chronisch ziek zijn én professioneel actief is vaak een uitdaging.

 

Veranderen van werk of functie omwille van je gezondheid... Dat is de realiteit voor heel wat personen met de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa. Chronisch ziek zijn én professioneel actief is vaak een uitdaging.

Met het pilootproject Activ84worK wordt ingespeeld op de behoefte van personen met een chronische inflammatoire darmziekte om hun professionele inzetbaarheid alsook de arbeidsomstandigheden te verbeteren via de mogelijkheid tot thuiswerk.

Verschillende partners, met elk hun eigen inbreng, stellen hun specifieke expertise en de nodige middelen in dienst van dit unieke initiatief, dat zowel het welzijn van de patiënt verbetert, alsook de tevredenheid van de werkgever en de duurzaamheid van de gezondheidszorg.


Activ84worK is een samenwerking tussen:

- AbbVie: initieerde en faciliteert dit project;
- Crohn & Colitis ulcerosa Vereniging: adviseert en begeleidt de patiënten;
- Mensura: organiseert een trainingsdag voor de werkgevers, treedt op als tussenpersoon en publiceert een wetenschappelijk artikel;
- Proximus: zorgt voor de technische ondersteuning en expertise met betrekking tot de nodige IT-infrastructuur;
- SD Worx: ondersteunt de communicatie tussen de patiënten en werkgevers, verzamelt data en meet de impact;
- UZ Leuven: staat in voor de medische en wetenschappelijke ondersteuning en coördineert de selectie van de patiënten.

Gedurende 8 maanden worden 20 patiënten met de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa nauwgezet opgevolgd en ondersteund tijdens hun telewerk-traject. Voortbouwend op de bekomen wetenschappelijke resultaten kan dergelijke oplossing bovendien doorgetrokken worden naar andere chronische ziekten, om ook deze patiënten toe te laten actief te blijven op de arbeidsmarkt.

 

De ervaring van Dries

Dries is een 33-jarige sociaal werker uit Ronse, die in 2004 gediagnosticeerd werd met Colitis ulcerosa. Sinds april 2015 neemt hij actief deel aan Activ84worK.


“Eigenlijk was mijn aandoening de laatste jaren een fulltime bezigheid geworden. Mijn leven stond volledig in het teken hiervan”, vertelt Dries. “Overdag ging ik zo goed als mogelijk werken, maar ’s avonds was ik volledig uitgeteld. In het weekend moest ik dan zien te recupereren door regelmatig langs te gaan bij de dokter of opgenomen te worden in het ziekenhuis. Na verloop van tijd kreeg ik bovendien bijkomende complicaties door een verlaagde weerstand en moest ik steeds vaker ziekteverlof nemen.Ook al was ik op mijn werk vanaf dag 1 open over mijn ziekte en kon ik daarbij op begripvolle reacties rekenen, het was een extra steun toen een coördinator van Activ84worK met mijn werkgever kwam praten. Ik stond niet langer alleen in mijn ‘strijd’. Mijn profielschets ter voorbereiding van mijn deelname bleek een heuse openbaring: hoewel mijn gevoel ‘dynamisch, creatief en flexibel’ zei, schreeuwde mijn lichaam naar ‘rust, structuur en veiligheid’. Deze continue ambiguïteit veroorzaakte een slopende innerlijke tweestrijd. Op mijn werk vertikte ik het bijvoorbeeld vaak om naar het toilet te gaan uit schaamte – omwille van de ‘openbaarheid’ van de toiletten of doordat ik me steeds de spelbreker voelde tijdens vergaderingen – met pijnlijke krampen tot gevolg.”


Advies van Dries voor andere patiënten

“Teleworking, binnen het ondersteunende kader van Activ84worK, vormt voor mij dus een bijzonder welgekomen oplossing. Ik werk nu deels thuis, beschik daar over een eigen toilet en heb zo ook voldoende rust om op de andere dagen in betere conditie te verschijnen op mijn job. Mijn advies voor andere patiënten luidt: wees open en doorbreek het taboe! Veel mensen – zelfs in mijn nabije omgeving – durven nog steeds niet uit te komen voor hun ziekte, met sociaal, financieel en psychologisch negatieve implicaties. Het debat moet zeker verbreed worden. Mijn deelname aan dit project geeft me alvast een positieve zelfwaarde.”


Deelnemen aan Activ84worK?

Lijd jij aan de Ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa en vind je het hierdoor moeilijk voluit te gaan voor je job? Dan kom jij misschien in aanmerking om via dit pilootproject samen met je werkgever en een multidisciplinair team van experten flexibele oplossingen op de werkvloer uit te werken in combinatie met thuiswerken (als jouw job dit toelaat). Wens je van deze kans gebruik te maken, stuur dan je telefoonnummer en emailadres naar activ84work@novellashealthcare.eu of


Een verpleegkundige neemt dan telefonisch contact met je op om je alle details van het pilootproject toe te lichten en te bespreken of je in aanmerking komt om deel te nemen. Die verpleegkundige zal ook contact opnemen met jouw werkgever om het pilootproject uit te leggen. Je gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.


Tags:

Terug

Onderzoek

Wat onderneemt u zoal om af en toe eens uw ziekte te vergeten?