ziekte van Crohn

IMID: het belang van een vroege diagnose


Dankzij steeds doeltreffender instrumenten kunnen immuungemedieerde inflammatoire aandoeningen (IMID) sneller gediagnosticeerd worden dan vroeger waardoor ze ook beter behandeld kunnen worden.


Ziekten met vele gezichten

Immuungemedieerde inflammatoire aandoeningen (ook wel auto-immuunziekten genoemd) zijn een verzamelnaam voor ziekten met zeer uiteenlopende symptomen: de ziekte van Crohn, psoriasis, inflammatoire reumaziekten, lupus… De meeste kennen een zeer wisselend verloop, en ook hun klinische uitingen kunnen sterk verschillen van persoon tot persoon, wat de diagnose soms bemoeilijkt. Sommige patiënten krijgen snel de diagnose, andere moeten soms jaren wachten voor ze een naam op hun ziekte kunnen plakken.

Steeds doeltreffender instrumenten

IMID worden meestal gelinkt aan een chronische ontsteking. Wanneer routinebloedonderzoeken een aanhoudende en onverklaarbare ontsteking aan het licht brengen, kan dit de arts dan ook helpen bij de diagnose. Om tijdig de juiste diagnose te kunnen stellen, is het belangrijk om zo snel mogelijk te worden doorverwezen naar een specialist. Dankzij steeds krachtiger instrumenten (bloedanalyses die speuren naar antilichamen, genetisch onderzoek…) kunnen immuungemedieerde ontstekingsziekten immers sneller opgespoord worden dan vroeger.

Belang van een tijdige diagnose

Hoe sneller de ziekte behandeld wordt, hoe kleiner het risico op ernstige complicaties. Ook al kunnen de meeste IMID nog niet genezen worden, een snelle behandeling kan wel de ontwikkeling van mogelijk blijvende letsels afremmen.
Dit artikel kwam tot stand met medewerking van dr. Florence Roufosse en dr. Stanislas Goriely, immunologen aan de ULB.


Tags:


Terug