ziekte van Crohn

Is de ziekte van Crohn te genezen?


De ziekte van Crohn is helaas nog altijd ongeneeslijk. Wel kunnen de huidige behandelingen de ziekte stabiliseren en de patiënt een optimale levenskwaliteit bieden.


 

De meeste crohnpatiënten kunnen een normaal leven leiden. Ze kunnen blijven werken, op vakantie gaan, sporten, … Helaas reageren de ernstige vormen (die gelukkig slechts een klein percentage uitmaken) slecht op de behandelingen en hebben ze dus een grotere impact op de levenskwaliteit.

Lager opname- en operatierisico

Dankzij de nieuwe geneesmiddelen zijn de opnameduur en het aantal operaties de afgelopen jaren verminderd. Zo verscheen er in 2008 een studie (met 778 patiënten)* waaruit bleek dat het opnamerisico meer dan gehalveerd werd bij patiënten met een ernstige vorm van de ziekte van Crohn die behandeld werden met een anti-TNF-alfa-middel (een zogenaamde ‘biological' of biologisch geneesmiddel). Bovendien leidde deze behandeling tot een daling van het aantal operaties.

Het wetenschappelijk onderzoek is volop aan de gang

Zal de ziekte van Crohn ooit kunnen worden genezen? In ieder geval is het één van de meest bestudeerde aandoeningen in de gastro-enterologie. Om de ziekte voorgoed te overwinnen, moeten eerst de precieze oorzaken gekend zijn, en dat is nog niet het geval. Momenteel wordt er zeer doorgedreven genetisch onderzoek verricht. Er zijn ook zeer complexe studies aan de gang om de impact van de bacteriële flora en de rol van omgevingsfactoren (voeding, hygiëne, …) te proberen te bepalen.

 

Dit artikel werd gerealiseerd met de medewerking van Prof. Séverine Vermeire, UZ Gasthuisberg Leuven.

 

* Feagan BG et al. Gastroenterology. 2008 Nov;135(5):1493-9. Epub 2008 Aug 3.
**lien vers l'abstract de l'étude: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18848553**

 
Terug
Lees ook
Hoe de ziekte van Crohn te behandelen?

De ziekte van Crohn kent een zeer wisselend verloop en al even wisselende symptomen. De behandeling moet afgestemd worden op de ernst en de plaats van de letsels, maar moet ook rekening houden met de levensstijl van de patiënt en zijn gevoeligheid voor geneesmiddelen.

Wat is de rol van chirurgie?

Bij de ziekte van Crohn kan soms een operatie noodzakelijk zijn. Toch is er geen reden tot paniek, want sommige operaties zijn niet zo zwaar en bieden perspectief op een jarenlange remissieperiode.

Een goede therapietrouw: de beste waarborg voor een betere levenskwaliteit

Langdurig geneesmiddelen moeten nemen, is zeker geen pretje. Toch is een goede therapietrouw één van de sleutels om de ziekte van Crohn te stabiliseren en een normaal leven te kunnen leiden.