ziekte van Crohn

Ziekte van Crohn en zwangerschap


De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa (CU) hebben meestal geen enkele invloed op vruchtbaarheid en zwangerschap. Toch wacht u beter tot de ziekte in remissie is voor u zwanger wordt.


Niets wijst op een verminderde vruchtbaarheid tijdens de remissiefase van de ziekte van Crohn of van colitis ulcerosa. Toch heeft een groot aantal vrouwen met een chronische darmontsteking geen of minder kinderen. Daarvoor is nog nooit een rechtstreekse oorzaak gevonden. Angst voor het eventueel doorgeven van de ziekte of het feit dat patiënten sterker vermoeid en dus minder seksueel actief zijn tijdens ziekteopstoten, zou daarbij een rol kunnen spelen.

Gezondheidstoestand tijdens de zwangerschap

Veel patiënten verklaren zich nog nooit zo goed te hebben gevoeld als tijdens hun zwangerschap. Als de ziekte in remissie is tijdens de zwangerschap, bedraagt het opstootrisico ongeveer 30%. Wanneer een patiënte echter zwanger raakt tijdens een actieve ziektefase, blijft de ziekte meestal ook actief tijdens de zwangerschap. Dat kan tot een verhoogd risico op vroeggeboorte en laag geboortegewicht leiden.

Vruchtbaarheidsproblemen

Inflammatoire darmziekten veroorzaken geen specifieke vruchtbaarheidsproblemen. Wel kunnen er zich na zware buikoperaties bij vrouwen littekens vormen die de zwangerschap bemoeilijken. Bij mannen is het belangrijk om te weten dat gebruik van sulfasalazine bij 80% van de patiënten spermatozoïdenafwijkingen veroorzaakt die het onvruchtbaarheidsrisico sterk doen stijgen.

Geneesmiddelen en zwangerschap

Sommige geneesmiddelen zijn absoluut gecontra-indiceerd bij zwangerschap. Praat erover met uw gynaecoloog en uw gastro-enteroloog.

Met dank aan dr. Séverine Vermeire van de dienst gastro-enterologie van het UZ Gasthuisberg, voor haar medewerking aan dit artikel.


Tags:


Terug