ziekte van Crohn

Wat is de rol van de arts?


Huisartsen en gastro-enterologen spelen een belangrijke rol bij de follow-up van de ziekte van Crohn. Een gesprek met dr. Nicolas de Suray, gastro-enteroloog in het Grand Hôpital van Charleroi.


Waarom is de tandem ‘huisarts/specialist' zo belangrijk?

De ziekte van Crohn is een chronische aandoening waarbij geïndividualiseerde follow-up en nauwe samenwerking tussen de gastro-enteroloog en de behandelend arts nodig is. De eerste fase van de samenwerking is de diagnose. Als de arts vermoedt dat hij te maken heeft met de ziekte van Crohn, kan hij beginnen met de diagnose door een bloedonderzoek of een radiologisch onderzoek aan te vragen. Een coloscopie door een gastro-enteroloog blijft echter het standaardonderzoek om de diagnose ziekte van Crohn te bevestigen.

Moet de patiënt betrokken worden bij de follow-up van de ziekte?

Alle betrokkenen moeten een vertrouwensband krijgen en naar elkaar luisteren. De patiënt moet geïnformeerd worden over het mogelijke ziekteverloop en over het belang van een regelmatige follow-up. Ook moet hij het nut van de geneesmiddelen kennen en de risico's die hij loopt als hij ermee stopt. Daarbij speelt de huisarts een heel belangrijke rol, want de patiënt gaat in de eerste plaats bij hém te rade als er problemen zijn in verband met de ziekte of bijwerkingen door de behandeling. De gastro-enteroloog kan dan weer antwoorden op specifiekere vragen van de patiënt over zijn ziekte. Hij kan hem ook informeren over de nieuwste behandelingen, over vaccinaties of wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bijvoorbeeld.

Bij een nieuwe opstoot moet de patiënt idealiter systematisch onderzocht worden door zijn gastro-enteroloog.

Dat klopt. De gastro-enteroloog zal dan de behandeling aanpassen of wijzigen, afhankelijk van het ziekteverloop, de ernst van de ziekte en de medische voorgeschiedenis van de patiënt. Hij is trouwens de enige die injecteerbare geneesmiddelen mag voorschrijven (met name biologische geneesmiddelen). Tijdens lange periodes zonder klachten wordt aangeraden de gastro-enteroloog om de drie maanden te raadplegen.

 
Terug