ziekte van Crohn

Darmwereld vzw: sterk in nieuwe media


De patiëntenvereniging Darmwereld vzw is spontaan gegroeid uit de contacten rond de website www.crohnsite.be. Darmwereld wil in de eerste plaats correcte informatie aanbieden en darmpatiënten met elkaar in contact brengen. Voorzitter Tom Goossens legt uit hoe het dat doet.


Met welke bedoeling heeft u in 2000 www.crohnsite.be opgestart?

In die periode was er nauwelijks betrouwbare en begrijpelijke informatie over de ziekte van Crohn te vinden op het internet. Daar bestond nochtans een grote vraag naar. Dat bleek ook uit de bezoekersaantallen. De lancering van het forum in 2004 heeft het aantal bezoekers nog meer doen pieken. Vandaag bereiken we tot 60.000 unieke bezoekers per maand.

Hoe verklaart u dat succes?

Via een website is het bijzonder praktisch om contacten te leggen met andere patiënten. Patiënten hoeven niet te wachten op de volgende activiteit of op de volgende infoavond om interessant nieuws te horen over de ziekte van Crohn. Daarnaast ligt de drempel ook lager: het is eenvoudiger om een website te bezoeken dan om naar een activiteit te trekken.

In 2007 heeft u en de andere vrijwilligers rond de website de patiëntenvereniging Darmwereld vzw opgericht. Deden jullie daar de andere verenigingen geen concurrentie mee aan?

Nee, zeker niet. Verenigingen als de Crohn- en colitis ulcerosa patiëntenvereniging (CCV) en Darmwereld zijn complementair. De CCV is sterker in het organiseren van traditionele activiteiten, wij zijn beter in de nieuwe media als Facebook en bereiken een relatief jonger publiek. De CCV en Darmwereld organiseren trouwens ook samen activiteiten voor darmpatiënten.

Sinds februari 2010 kunnen patiënten zich ook officieel lid maken van Darmwereld. Wat krijgen zij daarvoor in de plaats?

Onze leden krijgen vier keer per jaar een elektronische nieuwsbrief toegestuurd. Daarnaast denken we een deel van onze website alleen toegankelijk te maken voor de leden. Ten slotte organiseren we elk jaar drie gewone activiteiten, en doen we aan belangenbehartiging.
Terug